• به پایگاه اطلاع رسانی عزیز اکبریان خوش آمدید

تذکر

کد خبر: 921016b زمان انتشار: 1392/10/16 21:38:27
عدم تشکیل شرگت گاز استان البرز
عدم تشکیل شرگت گاز استان البرز

جناب آقای زنگنه وزیر محترم نفت

عدم تشکیل شرگت گاز استان البرز

شرح :

علیرغم تشکیل استان البرز در سال 1389 تا کنون و همچنین تکلیف بودجه ( در یکی از بندهای ضمیمه) در سال 92 نسبت به تشکیل شرکت گاز استان اقدام نشده و مشکلات مربوط به تامین و تجهیزات مربوطه علی الخصوص روستاها بواسطه استقلال شرکت گاز استان مرتفع نشده است.

عزیز اکبریان

منبع: روابط عمومی دفتر ارتباط مردمی

روایت تصویری

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7