عزیز اکبریان نماینده مردم شریف کرج، فردیس، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی

بررسی مشکلات میدان میوه و تره بار کرج

  • بررسی مشکلات میدان میوه و تره بار 1||||144||||بررسی مشکلات میدان میوه و تره بار
  • بررسی مشکلات میدان میوه و تره بار 2||||145||||بررسی مشکلات میدان میوه و تره بار
  • بررسی مشکلات میدان میوه و تره بار 3||||146||||بررسی مشکلات میدان میوه و تره بار
  • بررسی مشکلات میدان میوه و تره بار 4||||147||||بررسی مشکلات میدان میوه و تره بار
  • بررسی مشکلات میدان میوه و تره بار 5||||148||||بررسی مشکلات میدان میوه و تره بار

پیام ها و تذکرات نماینده

46

تعداد تذکرات

9

طرح و لایحه

32

نامه های دفتر

8

مکاتبات اداری

مارا دنبال کنید