• به پایگاه اطلاع رسانی عزیز اکبریان خوش آمدید
 • عزیز اکبریان، نماینده کرج
 • دفاع مقدس
 • ملت ایران
 • من عاشق محمد (ص) هستم

شاخص حکیم

تذکرات و پیام ها

نمایندگان در محمد شهر

 • 1

 • 2

 • 3

 • 4

 • 5

اصناف

 • 1

 • 2

 • 3

 • 4

 • 5

اکبریان و دانشجویان بسیجی

 • 1

 • 2

 • 3

دیدار با مدیران و معاونین فنی حرفه ای

 • 1

 • 2

 • 3

 • 4

 • 5

دیدار با مرم اشتهارد

 • 1

 • 2

 • 3

 • 4

 • 5

درخواستهای شما

مردم شریف و شهید پرور کرج،اشتهارد و آسارا

شما می توانید با تکمیل فرم مربوطه، درخواست های خود را به دفتر ارتباط مردمی عزیز اکبریان ارسال نمایید.

روایت تصویری

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7